تبلیغات

عکس های عاشورای حسینی

درس عاشورا درس زندگیست درس خوبی وفلاحت، بندگیست اگر چه اندک است طول وقوعش هزاران درس داد آن با طلوعش   پوسترهای عاشورای حسینی   کارت تسلیت عاشورا   عا...

کنکور و دانشگاه