کاهش میل به مصرف قند با خواب بیشتر

به گزارش ایرنا از روزنامه تلگراف، پیش از این خواب طولانی به دلیل تغییر میزان هورمون‌های کنترل کننده اشتها به عنوان یکی از عوامل خطرزا برای چاقی معرفی ...

پزشکی و سلامت