آفت ، شایع ترین زخم دهانی

استاد بیماری های دهان، فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: آفت دهان از شایع ترین زخم های دهان است که محدود به مخاط دهان و بهم خوردن تنظیم سیستم ای...

پزشکی و سلامت