تبلیغات

پولشویی در هنر/ فیلم

پس از طرح ادعاهایی درباره پولشویی در حوزه هنرهای تجسمی، اکنون دوباره گروهی از سینماگران از پول‌های آلو...

فرهنگ و هنر