تیغ نان سنگک ،گلوی زن را برید

نان سنگکی که گاهی انتظار می رود سنگش دندانت را بشکند، اینبار تیغش مری و ریه زن کرمانی را شکافت.وجود تکه ای ۲ سانتی متری از جسمی خارجی شبیه تیغ موکت بُ...

حوادث