«بچه مهندس» در بوستان ولایت

به گزارش بانی فیلم، بهناز جعفری، پرویز پورحسینی و ساناز سعیدی این روزها مقابل دوریبن سریال «بچه مهندس» در پرورشگاهی در بوستان ولایت هستند. این در حالی...

تصاویر خبری