پيده باز گوشـتي

آرد و نمك را در كاسه‌اي مي‌ريزيم. وسط آرد را حفره‌اي ايجاد كرده و خميرترش را در آن ريخته، آب ماست و آب ولرم را به آن اضافه كرده و شروع به ورز دادن مي‌...

آشپزی