اخبارپزشکی  ,خبرهای  پزشکی  ,بیمه سلامت

دکتر مهدی قنادی در گفت‌وگو با ایسنا درباره بخشنامه لزوم اﺭاﻳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ملی ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺭﻭ از داروخانه‌های سرپایی بیمارستان‌های طرف قرارداد، اظهار کرد: ﺗﻤﺎﻡ اﻗﺪاﻣﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮاﻥ برای ﺭﺿﺎیتمندی و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩاری ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ تشخیصی و ﺩﺭﻣﺎنی است. ﻳکی اﺯ ﻭظایف این سازمان ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺖ اﺭائه ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣﺖ است.

 

وی با بیان اینکه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ اﺭاﻳﻪ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻄ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ اﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ وجود دارد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎ ﻭ اﮔری ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﺭائه ﺧﺪﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺭﺩ، افزود:‌  ﺩﺭ ﻣﻮاﺭﺩی ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭ ﺗﻮﺳﻄ اﻓﺮاﺩی ﻏﻴﺮ اﺯ ﺻﺎﺣﺐ اصلیﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ می‌گیرد اﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺻﺤﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﻴﺮﻧﺪﻩ، ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ است که برای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی اﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩاﺭﻭ، اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎ اﺭاﻳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺛﺒﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ملی ﺩﺭ پشت ﻧﺴﺨﻪ، اﺯ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺩاﺭﻭﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮاﻥ اﺟﺮایی شده است؛  با این اقدام نظارت ﺑﺮ ﻧﺤﻮﻩ اﺭائه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩاﺭﻭییﻛﻪ اﺯ ﺧﻮاﺳﺘﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺩﻡ بود، ﻣﺤﻘﻖ شده است.

 

قنادی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت ، ﺑﻴﻤﺎﺭاﻥ ﺑﺴﺘﺮی ﻭ ﻣﻮاﺭﺩ اﻭﺭﮊاﻧسی، برای ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭ نیازی به خروج از بیمارستان ندارند، ادامه داد: در حال حاضر ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ‌ها ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺩاﺭﻭی ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ بیماران هستند. اﻗﺪاﻣﺎﺕ اﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ برای ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ کردن ﺧﺪﻣﺎﺕ اﺭاﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻃﺮﻑ قرارداد است.

 

به گفته وی، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تهران، پیش از اداره کل بیمه سلامت استان تهران اقدامی مشابه را برای نسخه‌های بیش از ۱۰۰ هزار تومان انجام داده است.

 

به گزارش ایسنا، رئیس سازمان بیمه سلامت استان تهران ۱۳ شهریورماه سال جاری در بخشنامه‌ای به بیمارستان‌های طرف قرارداد با این سازمان ابلاغ کرد که مراجعان داروخانه‌های سرپایی موظفند کدملی و شماره تماس شخص تحویل گیرنده دارو را پشت نسخه نوشته شود. اگر تحویل گیرنده دارو صاحب دفترچه باشد نیز باید این موضوع پشت دفترچه بیمه قید شود.