«خرید چیز میز برای آمادگی بیشتر هنگام زلزله» عنوان کارتون محمدرضا ثقفی در روزنامه شرق است.

 

  اخباراجتماعی ,خبرهای اجتماعی  , کاریکاتور