اخبار پزشکی ,خبرهای  پزشکی,پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی در نشست معاونان بهداشت ادوار وزارت بهداشت، گفت: هیچ راهی برای کنترل هزینه‌های سلامت به جز ایجاد سیستم هدایت بیمار نداریم.

 

وی افزود: اعتبارات در حوزه سلامت باید متوازن و پایدار باشد در غیر این صورت با مشکل روبرو می‌شویم. اگر امروز اعتبار باشد و فردا نباشد، فقط ایجاد توقع می‌کنیم.

 

معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حوزه بهداشت برای پیشبرد امور گفت: دولت نمی‌تواند صرفا با تزریق پول کارها را پیش برد. دولت باید سیاستگذار و تسهیل‌گر باشد.

 

رییسی بیان کرد: در حوزه فرهنگ شاهد تغییراتی هستیم که مبتنی بر آن برنامه‌های ما نیز باید تغییر کند. امروز به اندازه جمعیت کشور بلکه بیشتر از آن، گوشی تلفن همراه در جامعه وجود دارد که نشان دهنده استفاده مردم از وسائل ارتباط جمعی است. بر همین اساس باید نوع برنامه‌ریزی و عملکرد ما نیز تغییر کند. بهورزان باید از ارتباطات جدید در سطح روستاها بهره‌گیری کنند.

 

بنابر اعلام وب‌دا، رییسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سهم هریک از حوزه‌های درمان، آموزش و پژوهش باید در حوزه بهداشت مشخص شود. به عنوان نمونه پاسخگویی به موارد فوت کودک و مادر در بیمارستان‌ها، تغییرات در کوریکولوم پزشکی عمومی در جهت تقویت دیدگاه پزشکی خانواده، پاسخگویی به سوالات سلامتی مردم در حوزه پژوهش، باید با همکاری بین بخشی صورت گیرد.

 

وی در پایان، پوشش همگانی سلامت را بخش دیگری از دغدغه‌های حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: تا زمانی که پرونده الکترونیک سلامت نداشته باشیم کارها پیش نمی‌رود. این پرونده، اساس کار پزشک خانواده، نظام ارجاع و اقتصاد سلامت است.