اخبارعلمی,خبرهای علمی, گوش دادن به موسیقی

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، محققان موسسه گوش کالج لندن در این مطالعه فعالیت مغزی 19 نفر را حین تمرکز بر اصوات در حال انتشار از سه بلندگو اندازه گرفتند.

 

این مطالعه نشان داد زمانی که افراد روی یک صدا تمرکز دارند و توجه آنها از منبع آن صدا منحرف می شود، واکنش های کندتر و استرس ذهنی بیشتری پیدا می کنند.

 

به باور محققان، این تاثیر در شرایط استرس زا و یا برای افراد مسن و کم شنوا می تواند بیشتر باشد.

 

براساس یافته محققان، تغییر اندک جهت نگاه از یک منبع صوتی می تواند تاثیر عمیقی بر فعالیت مغز داشته باشد.

 

محققان در این مطالعه 19 نفر را در مقابل 3 بلندگو نشاندند و به آنها گفتند که صداهای منتشر شده از یک بلندگو را دنبال کنند و صداهای دو بلندگوی دیگر را نادیده بگیرند.

 

این افراد همچنین موظف شدند که یا به بلندگویی که صدای آن را دنبال می کردند و یا به دو بلندگوی دیگر، نگاه کنند.

 

نتیجه مطالعه این بود که زمان واکنش این افراد هنگامی که باید نگاه خود را از بلندگویی که به آن گوش می دادند، برمی داشتند، کندتر می شد. این عمل همچنین با افزایش فعالیت مغزی همراه بود.

 

محققان معتقدند که این تاثیر به این دلیل است که ساختار مغز انسان به گونه ای است که انتظار دارد جهت نگاه و آنچه را می شنود، در یک راستا باشند.

 

به گفته محققان، این ذهنیت که همزمان با نگاه متمرکز به یک نقطه، می توانیم روی اصوات مختلف هم تمرکز داشته باشیم، یک توهم است.

 

یافته های این مطالعه در مجله Scientific Reports منتشر شده است.