به گزارش توریسم‌آنلاین، در وسط دریاچه کریستالی مشهور به “دریاچه سنگی” جزایر کوچکی وجود دارند که خانه های متعددی روی آن قرار گرفته است.

 

در حدود 500 خانه روی این جزیره ها قرار دارند و 70 خانواده به طور دائمی در آن زندگی می کنند و بقیه خانه های تابستانی و یا متعلق به ماهیگیران هستند.

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی

 

 اخبار گوناگون ,خبرهای گوناگون , دریاچه کریستالی