اخبارپزشکی ,خبرهای   پزشکی ,دمانس عروقی

به گزارش مهر، معمولا دمانس عروقی بعد از سکته روی می دهد، اما دلایل دیگری هم در بروز آن نقش دارند.

 

موسسه ملی پیری آمریکا سه نوع شایع دمانس را به شرح زیر شناسایی کرده اند:

 

– دمانس ناشی از چندین سکته: این نوع زوال عقل بعد از مجموعه سکته های کوچک که به سلول های مغز اسیب می رسانند روی می دهد.

 

– CADASIL (سربرال اتوزومال دومینان آرتریوپاتی سوب کورتیکال ایسکمی لکوآنسفالوپاتی): این نوع زوال عقل ارثی ناشی از ضخیم شدن دیواره های عروق خونی کوچک و متوسط است که در نهایت جریان خون به مغز را قطع می کند.

 

– دمانس عروقی زیرقشری موسوم به بیماری Binswanger: این نوع نادر زوال عقل شامل اسیب گسترده به عروق خونی کوچک و رشته های عصبی تشکیل دهنده ماده سفید مغز است.