اخبار ویژه
تبلیغات

CGT و تاثیر آن بر اقتصاد کشور/فیلم

CGT و تاثیر آن بر اقتصاد کشور/فیلم

CGT یا «مالیات بر عایدی سرمایه» طرحی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا شده و جلوی دلالی در حوزه مسکن و موارد مشابه را گرفته است. خبرگزاری فارس   چرا مالیات خرید و فروش مسکن […]


CGT و تاثیر آن بر اقتصاد کشور/فیلم
CGT یا «مالیات بر عایدی سرمایه» طرحی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجرا شده و جلوی دلالی در حوزه مسکن و موارد مشابه را گرفته است.خبرگزاری فارس 
چرا مالیات خرید و فروش مسکن حذف شد؟


اقتصاد ایران، بیمار و رانتی


طرح تحول بزرگ اقتصاد چیست؟ چه باید باشد؟