جراحی اشتباه پزشک

مردی با آسیب دیدگی در سر به بیمارستان مراجعه میکند.دکتر جراحی پا انجام میدهد.غفلت های پزشکی دیگر خیلی تعجب برانگیز نیستند.واکنش این عمل بی عدالتی وعصبانیت علیه پزشکانی است که به زندگی بیماران اندکی توجه نمیکنند.

جراحی اشتباه

جراحی اشتباه 

یک نمونه غفلت پزشکی در sushruta trauma که یک مرکز مجهز است و توسط دولت دهلی بنا شده است گزارش شد ، یک جراحی بر روی پای بیماری انجام داده که سر او آسیب دیده بوده است. بیمار،ویجندرا تیاجی به دلیل آسیب جزعی ای که در اثر تصادف به سرش وارد شد در مرکز تراموا پذیرفته شد ؛ جراح بیمار را با یک مریض دیگر که پایش شکسته بود اشتباه گرفت.
 
جراحی اشتباه در بیمارستان دولتی

اشتباهات پزشکی در بیمارستان

جراح سوراخ کوچکی برای گذاشتن آتل در پای راست پدرم ایجاد کرد،او بیهوش بود و متوجه اشتباه پزشک نشد و نتوانست هشداری به او بدهد.آنکیت پسر ویجنرا متوجه ی خطای جراح شده و آن را به اطلاع بیمارستان رسانده این عمل جراحی در 19 آوریل ساعت 9:30 انجام شد و در عرض چند ساعت یک روش اصلاحی برای برداشتن پین از پای بیمار انجام شد

مرکز پزشکی تروما

مرکز پزشکی تروما گفت یک کمیته برای رسیدگی به اتهامات و شکایات شکیل شده است و یک اقدام انظباطی برای اشتباه پزشک در نظر گرفته میشود.دکتر بهل گفت :پزشک از عمل جراحی بدون نظارت و سریع منع شده است.
 
قرار دادن پین در پای شکسته یک روش معمول است که زیر بیهوشی انجام میشود یک پزشک ارشد گفت:”یک سوراخ کوچک در پا حفر میشود و پین جایگزین استخوان شکسته میشود.سپس وزن باعث میشود که استخوان به حالت صحیح در بیاید. “
اشتباه پزشکی

اشتباهات پزشکان

پدرم هنوز هم بخاطر عمل جراحی سر درد و گرفتگی قفسه ی سینه دارد اما هنوز هم بدون کمک قادر به راه رفتن نیست با این وجود خانواده ی ما دنبال کار های قانونی و شکایت از دکتر نیستند.
دو سال پیش یک اتفاق مشابه در فورتیس شلیمر بغه رخ داد که طی آن جراح پای بیمار را به اشتباه جراحی کرد این اتفاق مشمول حال جوان 24 ساله ای شد که پای راست او شکسته بود.

جراحی اشتباه پای مرد نگون بخت بجای سر شکسته اش