اخبار پزشکی ,خبرهای  پزشکی , نوزادان IVF

 به گزارش مهر، بررسی مطالعات نشان داده است نوزاد زنانی که به شیوه IVF یا ICSI (تزریق اسپرم داخل سیتوپلاسمی) باردار شده اند در مقایسه با بارداری عادی و خودبخودی ۴۵ درصد بیشتر در معرض نقایص قلبی مادرزادی هستند.

 

این تحلیل شامل ۸ مطالعه با ۲۵,۸۵۶ کودک متولد شده به شیوه IVF و ۲۸۷,۹۹۵ کودک به شیوه بارداری طبیعی و در مجموع ۲۲۸۹ کودک دچار نقایص قلبی مادرزادی بود.

 

نقایص قلبی مادرزادی در ۱.۳۰ درصد گروه کودکان IVF/ICSI و ۰.۶۸ درصد کودکان متولدشده به شیوه بارداری خودبخودی مشخص شد.

 

پائولو کاوورتو، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان سن رافائل ایتالیا، در این باره می گوید: «ما معتقدیم بارداری های IVF/ICSI در نتیجه اختلال عملکرد در جفت ریسک افزایش نقایص قلبی مادرزادی را افزایش می دهند؛ اگرچه این فرضیه باید در مطالعات بعدی اثبات شود. ما توصیه می کنیم در تمامی بارداری ها به شیوه IVF/ICSI از نوزاد اکوکاردیوگرافی گرفته شود.»