به گزارش  باشگاه خبرنگاران، سگ‌ها حیواناتی با هوش و وفادار هستند و به انسان‌ها در سالیان زیادی کمک کرده‌اند. از آن‌ها در همه جای جهان می‌توان به عنوان بهترین دوست و نگهبان یاد کرد. سگ‌ها روی کره زمین نژادهای زیادی دارند. گرانترین و زیباترین آن‌ها را در تصاویر زیر ببینید.

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان

 

اخبار,اخبارگوناگون, گرانترین سگ‌های جهان