اخبار ویژه
تبلیغات

معجزه مکتوم انقلاب

معجزه مکتوم انقلاب

 اگر قرار باشد در یک زمان محدود، عصاره اندیشه‌های سیاسی امام راحل(ره) و مردم ایران به شخص یا گروهی تفیهم شده و توضیح داده شود، به نظر نگارنده که توسط حضرت امام خمینی(ره) نگاشته شده است از هر نظر بهترین متن است. این پیام به […]


معجزه مکتوم انقلاب

 اگر قرار باشد در یک زمان محدود، عصاره اندیشههای سیاسی امام راحل(ره) و مردم ایران به شخص یا گروهی تفیهم شده و توضیح داده شود، به نظر نگارنده که توسط حضرت امام خمینی(ره) نگاشته شده است از هر نظر بهترین متن است.


این پیام به بهانه دو مناسبت صادر شده است، ابتدا به دست آلسعود، که در مراسم برائت از مشرکین شرکت کرده بودند و مناسبت دیگر و پایان جنگ تحمیلی است.

در این سند مهم نکات مهمی در مورد سیاست خارجی ایران انقلابی، تبیین شده است که حضرت امام به صراحت آنها بیان داشته است به طوری که مجرای هرگونه تاویل و تفسیر را میبندد.


در این نوشتار بنا نیست به حواشی صدور قطعنامه پراخته شود بلکه اساس مطلب، محتوای بلند پیام حضرت امام خمینی(رض) است که امام خامنهای، در همان ایام از آن به عنوان یک معجزه یاد کردند. ایشان در 31 تیر ماه در خطبههای نماز جمعه نکات دقیقی در مورد این پیام فرمودند:


«».


به نظر میرسد در آن زمان پیام امام جنب و جوش عجیبی در بین مردم ایجاد کرده که امام جمعه تهران این گونه از آن یاد می‌‌کند.

بهانه صدور این پیام سبب شده است تا این مرقومه به عنوان یک سند راهبردی و مهم در تاریخ انقلاب اسلامی بدل شود و البته این بدان معناست که این پیام فقط منحصر در ظرف زمان خود نیست و اتفاقا ادبیات امام در جایجای این پیام ناظر به آینده و افق پیشروی انقلاب و انقلابیهاست.


به همین دلیل امام خامنهای در همان خطبه بیان می دارد: «».


نگاه این چنینی به این پیام، معتقدان به امام و انقلاب را وا میدارد که با دقت و حمیت پیرامون این پیام کاوش کرده و در فهم و تبیین آن بکوشند به گونهای که تکتک گزارههای آن که نشانی از آرمان های والای انقلاب دینی مردم ایران دارد در سرتاسر جامعه و به خصوص نیروهای انقلاب رسوخ کند. به تعبیر امام خامنهای: «در ستایش این پیام ساعت ها باید سخن گفت و در تفسیر آن عمری را باید صرف کرد.


برادران ما در مجلس شورای اسلامی و بیرون آن مجلس، گفتند که این پیام باید قانون شود درست است اما بالاتر از آن، این پیام باید فرهنگ جامعه ما شود. ای بسا قانونی که در دل و عمق جان مردم نیست این پیام باید آن قدر تکرار بشود و سر منابر و تریبون ها گفته بشود و شرح و توضیح داده شود. آن قدر باید جزوه و کتابی که حاوی این پیام خواهد شد؛ در خانهها بوسیله پدران و ماردان  توسط برای دیگران خوانده شود آنقدر در باید این پیام در زبان ها در دل ها و دهن ها بگردد تا رنگ ثابت ملت ما و فرهنگ ناستردنی انقلاب بشود».

نکته مبهم تاریخی اینجاست که چه شده در پیچ و خم ایام، این پیام سترگ و ژرف آنگونه که در خور شان و اندازه آن بوده است مورد عنایت توجه قرار نگرفته است و احیانا چه کسانی در صدد کتمان آن برآمدهاند؟


آیا مجلس به آن وعده خود تحقق عمل پوشانیده است و این پیام به صورت قانون در آمده است؟ آیا امروز کسی می تواند به روشنی بیان دارد کدامین قوانین منبعث از این پیام در مجلس تصویب شده است؟


جدای از در بخش های مختلف سیاست خارجی و فرهنگی، مع الاسف در میان نخبگان و فرهیختگان نیز این پیام آن گونه که مد نظر مقام رهبری بوده است جا باز نکرده است. در هدفگذاری ایشان، پیام امام میبایست حتی تا خانههای مردم رفته و نقل محافل و سکه رایج دورهمیهای خانوادگی میشده است!


اما با گذشت 30 سال از آن پیام باید تاسف خورد که در سال های سپری شده، این سند مهم و نقشه راه انقلاب، کمتر دیده شده است و تا زمانی که به فرهنگ عمومی بدل شود فرسنگ ها فاصله دارد!

امروز در طرح صالحین بسیج، حلقههای معرفت و بصیرت، در سخنرانی های سیاسی در مجالس مختلف، در حوزه و دانشگاه و … متن پیام میتواند پایه تولید محتوای بسیاری از مقالات و سخنرانیها و کتب و جزوات تبیینی و و حتی آموزشی شود. نخبگان حوزه و دانشگاه ابعاد و اعماق آن را تبیین و تفسیر کنند و بر مبنای این سند از مسئولین مطالبات درست و انقلابی داشته باشند.

بحمدلله دو سه سالی است جمعی از جوانان دانشجو و طلبه به خود آتش به اختیار و خودجوش در مساجد و هیات ها و مدارس علمیه و دانشگاه ها به بازخوانی این پیام میپردازند و معیار انقلابی بودن خود را با آن تراز میکنند. طبق برآوردها امسال در ده ها مسجد و مکان دیگر این پیام بازخوانی و به مردم بازشناخت میشود.


امید آن است به زودی این پیام همانگونه که امام خامنهای بیان داشته بودند، به فرهنگ عمومی مردم و به خصوص مسئولان تبدیل شود و چارچوب ذهنی و عملی نسل جدید انقلابیها را رقم بزند.
 

پذیرش قطعنامه ی 598 شورای امنیت


در نبرد علمی ، قصه ی قطعنامه تکرار نخواهد شد


علت پذیرش قطعنامه 598 توسط حضرت امام (ره) و واقعیات و مصالح مربوط به آن چه بود ؟


جام زهر – ویژه نامه پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت