پسر ۱۹ ساله که در مقابل چشمان پدر و مادرش اقدام به همجنس گرایی با یک پسر همسن خود کرده بود به طرز دلخراشی به قتل رسید خانواده این پسر عنوان کرده بودند که از دست کارهای پسرشان به ستوه آمده اند و نمی خواهند او بیشتر از این آبرو ریزی کند او به پدر و مادرش گفته بوده می خواهد با هم نوع خودش ازدواج کند و بچه دار شود. قتل فجیع پسر ۱۹ ساله توسط یکی از همسایه های به پلیس اعلام شد و پدر و مادر این پسر ۱۹ ساله دستگیر و روانه زندان شدند

قتل فجیع پسر ۱۹ ساله

پدر و مادری در کالیفرنیا پسر ۱۹ ساله خود را به طرز فجیعی به قتل رساندند. خانواده بلازه برنستین ( مقتول ) در اعترافاتشان گفتند که پسرشان میل و کشش عجیبی به هم جنس خود داشت و بارها گفته بود که دوست دارد با هم نوع خودش ازدواج کند و بچه دار شود!

این رفتار ها و حرف های پسرمان به شدت ما را اذیت می کرد و گاهی باعث حالت تهوع می شد! این طور زندگی کردن واقعا نجس و کثیف است.

روزی که ما این بلا را سر او آوردیم زمانی بود که بلازه را در حال حرکات ناجور با پسری سفید پوست دیدیم و بعد از این که آن دو را مورد مواخذه قرار دادیم خیلی راحت به ما گفتند این طور زندگی کردن برایشان لذت بخش است و هیچ وقت نمی توانند رابطه عاشقانه ای، این چنینی، با جنس مخالف خود داشته باشند و دوست دارند اینگونه زندگی کنند

قتل فجیع پسر 19 ساله

قتل فجیع پسر ۱۹ ساله توسط والدینش

در همین حین که ما بلازه را مورد ضرب و شتم قرار می دادیم و می گفتیم با این کارهایش آبروی ما را برده و ما را مضحکه آشنا و فامیل کرده است پسر ناشناس که همراهش بود پا به فرار گذاشت و در حالی که می‌دوید با صدای بلند می گفت: بلازه تو خیلی خوب هستی خیلی در کنار تو خوش گذشت امیدوارم زندگی عاشقانه و رمانتیکی را کنار هم شروع کنیم.

.u43b694645a0affd118fe66de75f684f3 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3:active, .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u43b694645a0affd118fe66de75f684f3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

قتل فجیع پسر ۱۹ ساله به خاطر همجنس گرایی

زمانی که ما این حرف های پسر غریبه را شنیدیم با چاقو به جان بلازه افتادیم تا هرچه زودتر

این ننگ از خانواده ما پاک بشود و بعد جنازه اش را تکه تکه کردیم و به پارک محله بردیم

و در دیگی از آب جوش او را پختیم تا کثافت و نجسی از تنش با آب جوش خارج شود.

طبق گزارشات پلیس این جنایت آن ها توسط فقیری که در آن حوالی کنار خیابان نشسته بود به پلیس گزارش شده که با حرکت سریع ماموران پلیس، آن ها دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

خانواده برنستین معتقدند که این رفتار های پسرشان آن ها را در فامیل انگشت نما کرده بود که باعث

شده هر کس که به خانه آن ها می آمد، از غذا و وسایل های خانه آن ها برای

خوردن و آشامیدن و حتی استراحت کردن استفاده نکند و بگویند به دلیل وجود و نجسی پسرشان

این خانه هم کثیف است و خداوند از ما راضی نیست.

پلیس پس از ثبت گزارشات و اظهارات آن ها ، خانواده برنستین را برای اجرای حکم قضایی به دادگاه فرستاد.

به زودی دادگاه این خانواده برگزار خواهد شد.

رکنا