اخبار ویژه
تبلیغات

بی منطقی در  بی حجابی توریست ها!!

بی منطقی در  بی حجابی توریست ها!!

حجت‌الاسلام محسن غرویان در واکنش به اینکه برخی اخیرا مطرح می‌کنند هایی که به ایران می‌آیند در مناطق آزاد ملغی شود، گفت: «». او  ادامه داده است: «. فقه ما با مسیحیان در مواردی همچون معاملات مغایرت‌هایی با یکدیگر دارند اما احکام فقه و […]


بی منطقی در  بی حجابی توریست ها!!
حجتالاسلام محسن غرویان در واکنش به اینکه برخی اخیرا مطرح می‌کنند هایی که به ایران می‌آیند در مناطق آزاد ملغی شود، گفت: «».


او  ادامه داده است: «. فقه ما با مسیحیان در مواردی همچون معاملات مغایرت‌هایی با یکدیگر دارند اما احکام فقه و حتی ازدواج آنها برای ما محترم است».


غرویان در پاسخ به این سوال که آیا این قانون در خصوص توریست‌های کشورهای مسلمانی مثل ترکیه که حجاب در آنها اجباری نیست، هم قابل اجرا است یا خیر گفت: این مباحث جنجالی است که باید به مجلس برود و باید صاحب‌نظران هم در خصوص آن نظر بدهند، اما به نظر من بهتر است، ».


وی گفت: «».
جایی میگوید ما در کشورهای خارجی قانون خود را عمل میکنیم و آنها هم باید اینجا قانون خودشان را عمل کنند، جایی دیگر میگوید از لحاظ فقهی اجباری بر حجاب توریست ها نیست! و در پایان باز اعلام میدارد باید این مطالب قانون شود!


اگر بین این دو تفکیک قائل شویم بدین معناست که هنگامی که ایرانیان به خارج میروند در واقع دارند به شریعت خود عمل میکنند نه به قانون ایران. همچنین از سویی در بسیاری از موارد ممکن است و باید به قوانین آن کشورها عمل شود، مانند ثبت نام در مدارس و قوانین بیمه و راهنمایی رانندگی ! یعنی این گزاره که از دو جهت ایراد دارد اول آنکه ما در کشورهای دیگر لزوما قانون کشور خود را عمل نمیکنیم بلکه تابع شریعت هستیم در ثانی بر مواردی به قوانین آن کشورها هم عمل میشود!


اگر هم ایشان قائل است بین قانون ایران و فقه نمیتوان تفکیک نمود باز هم بحث به همان ترتیبی است که بیان شد و در واقع شریعت مورد عمل است.


به هر تقدیر چون مقدمات با اشکال مواجه است این نتیجه که

اینکه ایشان میفرماید توریست ها اجبار مذهبی برای حجاب ندارند، در مورد اقلیت های مذهبی ایران هم صادق است. طبق قاعده ایشان باید این حرف را در مورد اقلیت های مذهبی کشورمان نیز بزند و اعلام نماید که ایشان نیز اجباری به پوشش ندارند! آیا ایشان حاضر به چنین موضعگیری خواهد بود؟ اگر پاسخ ایشان منفی است باید روشن شود چگونه توریست ها از این کلیت استثنا میشوند؟


ضمن اینکه دلیلی ندارد این بحث را فقط در توریست منحصر کنیم بلکه سفرا و مهمانان و تجار و ورزشکاران خارجی و .. هم میبایست مشمول این حکم ایشان بشوند. آیا نظر ایشان این چنین است؟


ممکن است ایشان بحث را به قواعد ثانوی احکام سوق دهد که در این صورت همین امر را میتوان در مورد حجاب توریست ها گفت و آن را طبق احکام ثانوی دانست!

سوال بعدی اینجاست این حکم را چرا و با کدام دلیل عقلی یا نقلی باید منحصر در پوشش نماییم؟ اگر طبق این استدلال چون فقه مسیحیت و سایر ادیان برای ما محترم است پس باید بگذاریم در کشور ما در ملاء عام به فقه خود عمل کنند، پس نتیجتا و سایر مواردی که در فقه مسیحیت و سایر ادیان وجود دارد چیست؟


در فقه مسیحیت هیچ حدی برای پوشش زنان وجود ندارد آیا و به دریا یا اماکن دیگر بروند؟ در فقه مسیحیت نه تنها اجباری به پوشیدن روسری نیست بلکه برای پوشیدن شلوار و پیراهن نیز محدودیتی وجود ندارد! طبق منطق آقای غرویان باید پاسخ به همه این سوالات مثبت باشد..


جدای از مسائل فقهی و شرعی بحث، ایشان که به منطق و علوم عقلی مشهور هستند، شایسته است طبق ضوابط و استدلال های منطقی به سوالات فوق که لوازم سخن ایشان است پاسخ دهند و به یک عبارت کلی و مبهم که به قول خود ایشان سبب جنجال خواهد شد اکتفا ننماید!


بیتردید اگر نگاه سیاسی به این مباحث کنار گذاشته شود، مجرای بحث بهتر و دقیقتر خواهد بود!

نکته دیگر آنکه خبرگزاریها و روزنامههای اصلاح طلب، در معرفی آقای غرویان ایشان را فعال و چهره اصولگرا معرفی کردهاند، در حالی که به خوبی روشن است از آن زمانی که آقای غرویان «منطق» را کنار گذاشت و پا به عرصه «سیاست» نهاد، منتقد جدی اصولگرایی و از نزدیکان مرحوم هاشمی و اصلاح طلبان بوده است از این رو این بیانات باید در فضای اصلاحطلبی فهم شود و توجه داشت که ایشان در حال حاضر نسبتی با اصولگرایی ندارد!
 

آیا لازم است حجاب را به توریست‌ها الزام کنیم؟


حجاب اجباری


چرا حجاب باید اجباری باشد؟