اخبار ویژه
تبلیغات

آلترناتیو جمهوری اسلامی

آلترناتیو جمهوری اسلامی

 19 سال پیش در چنین روزی حوالیکه بعضی ها در ابتدا آن را در راستای یک خیزش سیاسی دانسته اند چرا که به دنبال بسته شدن روزنامه ای با شورای سردبیری «»، «» و «» با تیتر ““، در زمانی که هنوز فضای مجازی […]


آلترناتیو جمهوری اسلامی
 19 سال پیش در چنین روزی حوالیکه بعضی ها در ابتدا آن را در راستای یک خیزش سیاسی دانسته اند چرا که به دنبال بسته شدن روزنامه ای با شورای سردبیری «»، «» و «» با تیتر ““، در زمانی که هنوز فضای مجازی جای روزنامه ها را نگرفته بود سر در کیوسک های روز نامه فروشی را پرکرد، لذا پس از شکایت و تعطیلی این روزنامه با و در نهایت اعتراضات خیابانی را درپی داشت تا جایی این کنش و واکنش ها ادامه داشت که رهبری با بیان نکاتی نقشه راه دشمن را بیشتر روشن کرد ایشان می فرماید: 1.

البته که نباید این را اذهان دور کرد که در آن سخنرانی رهبری از این حوادث با عنوان این حادثه تلخ، قلب مرا جریحه‌دار کرد؛ حادثۀ غیرقابل قبولی در جمهوری اسلامی بود، نام برد.


دست های پنهان آن روزها که باعث افزایش تلاطم و البته فشار برای برنامه ای که سال ها برای برنامه ریزی آن مبنی و البته آلترناتیوی که به جای آنچه اسلامیت این کشور را زیر سوال ببرند وبه دنبال سکولاریزه کردن این کشور شده اند از دست های پنهان پشت مرزهای این کشورباید دید ، چرا که در همان زمان 2” چه زیبا این سخنان همچنان درحال تعبیر است چرا که همچنان می توان در کلام دشمنان این را دید …

و از حاضران در نشست منافقین طی سخنانی در این نشست گفته است: «.» جولیانی همچنین افزوده: «» …

اما این دست های پنهان پشت مرزها حتما باید عواملی در داخل کشور داشته باشند که بتوانند برنامه خودرا از پیاده کنند والبته مدیران میانی و یا حتی از برگزاری میتینگ سیاسی توسط بعضی تشکل های داتشجویی واز که با دمیدن در تنور احساسات با سخنرانی‌ها و شایعات و جعل اخبار صددرصد کذب نظیر به خاک و خون کشیده شدن تعدادی زیادی از، زبانه‌های این آتش را شعله ور ساختند و هیزم آتش مطالبات مردم و البته بعضی اقشار را در پی اهداف شوم خود یعنی پیاده کردن آلترناتیوی به جای جمهوری اسلامی هدایت می کنند چرا که در همان روزهای حوادث کوی دانشگاه به دانشجویان معترض که درب آهنی وزارت کشور را از جا کندند می گوید «3.» اینجاست که هر انسان عاقلی با برآورد ساده هدف را شناسایی می کنند و متوجه این اهداف شوم می شود؛هدف جای دیگری است ا و یا حتی از فتح سنگر به سنگر از طرف پیشنهاد می گردد البته که بعدها اهداف شومشان حتی درفتنه 88 نیز برملا شد؛ همچنان که در امروز نیز این هدایتگری مرموزانه در کلامشان مشاهده کرد .

چرا که به گفته خود آقای تاجزاده دلایل حمایت سیاسی ما از جمهوری اسلامی به خاطر نداشتن است البته که تفکرشان همان نگاه سکولاریزه و البته پیاده کردن لیبرال دموکراسی غرب درکشور ویا است، اینجاست باید با هوشیاری کامل از دست های پشت پرده در خارج از کشور و همچنین بازیگران و گردانندگان داخل کشور، باشناختن اهداف شوم این افراد از اجرای نقشه های پلیدشان جلوگیری کرد و یا به قول آقای مایکل دی اندرئا مسئول میز ایران در سازمان سیا که، نگذاریم با فعال شدن این گسل ها در کشور دشمن بهره برداری خود را برای پیاده کردن اهداف شوم خود موفق باشند و در پایان باید گفت که آلترناتیو جمهوری اسلامی همان جمهوری اسلامی است نه یک کلام بیشتر و نه یک کلام کمتر.


 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

   1. بیانات رهبری در پی حادثه کوی دانشگاه تهران 21تیر 78 
  2. بیانات رهبری در پی حادثه کوی دانشگاه تهران 21تیر 78 
  3. سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی و دبیرکل وقت “جامعه اسلامی دانشجویان


چه عواملی باعث ایجاد حادثة کوی دانشگاه شد؟


هجوم هرمی ها به خوابگاه های دانشجویی


جریان فتنه 78 چه بود؟


ماموریت غیرممکن کاخ سفید برای براندازی در ایران!