به دلایلی نامعلوم آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی در تهرانپارس باعث سرایت به مغازه های مجاور شد اما با تلاش های ماموران آتش نشانی این اتش سوزی مهار و خاموش شد اما این مغازه در آتش سوخت و چیزی باقی نمانده است. ظاهرا آتش سوزی از انبار این مغازه که از قوطی های رنگ اسپری و غیره پر بوده است شروع شده و همین مسئله باعث این حریق وحشتناک شده است و این رخداد توسط کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی می باشد.

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی

ساعت ۲۰ شب گذشته ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران پس از دریافت خبر آتش‌سوزی مغازه فروش رنگ و ابزار بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۹۲، ۵۶، ۵۷ و گروه امداد نجات ۱۰ و همچنین تانکر آب و خودروی حامل دستگاه تنفسی را به‌صورت همزمان به محل حادثه در خیابان تهرانپارس، خیابان زهدی اعزام کرد.

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی

آتش سوزی هولناک

رضا امیری یگانه؛ معاون منطقه سه عملیات آتش نشانی تهران در مورد جزئیات این آتش‌سوزی گفت: انبار یک باب مغازه رنگ‌فروشی که در طبقه دوم قرار داشت، مملو از قوطی‌های رنگ، اسپری و حلّالهای شیمیایی بود که به علت نامعلومی دچار آتش‌سوزی شد.

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی تهرانپارس

وی ادامه داد: مقدار انبوهی کالا داخل این مکان به صورت ناایمن بر روی هم انبار شده که به علت

قابلیت اشتعال بالای این اقلام، شعله‌های آتش در حال گسترش و سرایت به مغازه‌های مجاور بود.

.uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764:active, .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uab2df0d493689d2ab1e8a1838f8e7764:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی در تهرانپارس

معاون منطقه سه عملیات آتش‌نشانی با اشاره به اینکه شعله‌های آتش در حال سرایت به طبقه فوقانی و مغازه‌های اطراف بود، افزود: در محل حادثه چندین انفجار به هنگام عملیات آتش‌نشانان رخ داد که همین امر کار آتش‌نشانان را برای مهار آتش سخت کرده بود.

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی

حادثه آتش سوزی در تهرانپارس

امیری یگانه تصریح کرد: آتش‌ نشانان با به‌ کارگیری تجهیزات ویژه و انفرادی و لوله‌ های آبدهی،

طی سه ساعت عملیات نفس‌گیر، این حریق را تحت کنترل خود درآورده و آن را مهار و خاموش کردند.

آتش سوزی در مغازه رنگ فروشی

مهار آتش سوزی در تهرانپارس توسط آتش نشانان

بنابر اعلام پایگاه خبری ۱۲۵؛ علت رخداد این آتش‌سوزی توسط کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی است.

رکنا