در مطلب امروز استوری اینستاگرام چهره ها-۲۵۶ در روز یکشنبه دهم تیر ماه عکس هایی از اعتراض بازیگران کشورمان به کم آبی شهرهای خرمشهر و آبادان را آورده ایم . در ادامه با مشاهده استوری چهره های مشهور با نیک صالحی همراه باشید.

استوری اینستاگرام چهره ها-۲۵۶

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام امیرحسین آرمان در پی بی آبی در خوزستان

استوری اینستاگرام شاهرخ استخری در پی نبودن آب در خوزستان

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام بهنوش بختیاری که به ملاقات و عیادت امیر کربلایی زاده کمدین مشهور کشورمان که به تازگی تصادف کرده است ، رفته است

استوری اینستاگرام بهنوش بختیاری و همدری با مردم خوزستان در پی نبود آب

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام متین ستوده و همدری با مردم خوزستان در پی نبود آب

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام متین ستوده در کنار دایی اش

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام سامیه لک در پی نبود آب آشامیدنی در خوزستان

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام احمد پورخوش

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام هومن حاجی عبداللهی در جریان نبود آب در خوزستان

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام بهاره رهنما و خبر از نمایش جدیدش

استوری اینستاگرام چهره ها-256

استوری اینستاگرام مونا فرجاد در پی نبود آب آشامیدنی در خوزستان

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی

.uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82:active, .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf729b7f1d5196d724fbf5be3b4dd9c82:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }