نشست رسانه ای سریال ساخت ایران ۲ با حضور بازیگران مشهور و و تهیه گنندگان این اثر برگزار شد و هر کدام از بازیگران به نقطه نظرات خود درباره پیده قاچاق غیر قانونی پرداختند که یکی از مشکلات پیش رو این سریال دانلود غیر قانونی مردم می باشد که با شعار تماشاى غیر مجاز ممنوع درباره مشکلات خود و مشکلاتی که به خاطر این معضل دامن گیر آن ها شده است صحبت های ایراد کردند

سریال ساخت ایران ۲

نشست خبری عوامل و بازیگران تولید سریال “ساخت ایران ۲” با شعار “تماشای غیر مجاز ممنوع ” ظهر امروز با حضور اهالی رسانه برگزار شد. در این نشست امین حیایی، محسن کیایی، مهران احمدی، سارا بهرامی، امیرحسین رستمی بازیگران این سریال و برزو نیک‌نژاد کارگردان به همراه سیدامیر پروین حسینی و منصور سهراب‌پور تهیه‌کنندگان حضور یافتند.

حضور بازیگران مشهور در نشست خبری سریال ساخت ایران ۲

نشست خبری سریال «ساخت ایران ٢» با حضور برزو نیک نژاد، منصور سهراب پور, سیدامیر پروین حسینی، امین حیایی,

محسن کیایی, سارا بهرامی, مهران احمدی, امیرحسین رستمی، محمدرضا علیمردانی، روزبه معینی، تینا پاکروان و … برگزار شد. در این نشست درباره مشکلات و شرایط ادامه سریال ساخت ایران به دلیل دانلودهای غیرقانونی مردم با شعار «تماشاى غیر مجاز ممنوع» مطرح شد.

.u4edb76cadfe556d70250b12279385672 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; text-decoration:none; } .u4edb76cadfe556d70250b12279385672:active, .u4edb76cadfe556d70250b12279385672:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u4edb76cadfe556d70250b12279385672 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u4edb76cadfe556d70250b12279385672 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u4edb76cadfe556d70250b12279385672 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u4edb76cadfe556d70250b12279385672:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

در این نشست امیر حسین رستمی اعلام کرد که هنوز هنرمندان ما بیمه بازنشستگی ندارند. تمام مسئولان فقط شعار می دهند تا به حال هیچ اتفاقی خوبی برای هنرمندان نیافتاده است.

آقایان سهراب پور و پروین حسینی دارند جور نفت خورها را می‌کشند. می‌خواهند به کسانی روزی برسانند که مشکل دارند.

امین حیایی هم اعلام کرد : ما به دنبال پیدا کردن دزد نیستیم. ما فقط می خواهیم این اتفاقات زشت جبران شود.

سریال ساخت ایران ۲

مهران احمدی , محسن کیایی , سارا بهرامی

سریال ساخت ایران ۲

امین حیایی

سریال ساخت ایران ۲

سارا بهرامی

سریال ساخت ایران ۲

بازیگران در نشست رسانه ای سریال ساخت ایران ۲

سریال ساخت ایران ۲

تینا پاکروان تهیه کننده سینما

سریال ساخت ایران ۲

امیرحسین رستمی , مهران احمدی , محسن کیایی

سریال ساخت ایران ۲

نشست رسانه ای سریال ساخت ایران ۲

سریال ساخت ایران ۲

محمد رضا علیمردانی

سریال ساخت ایران ۲

امیر حسین رستمی

گفتنی است سریال ساخت ایران ۲ در کشورهای مختلفی از جمله ایران، لبنان، چین و روسیه فیلمبرداری شده‌ است. این فصل در ادامه فصل اول و شش سال پس از رویدادهای فصل اول است.

سینما تیکت , ایران آرت