مسئولین فدارسیون فوتبال اسپانیا نی کنار  سرمربی تیم ملی اسپانیا را به دلایلی نامشخص از هدایت این تیم کنار گذاشتن رسانه ها برکناری وی را به خاطر اینکه می خواهد سرمربی رئال مادرید شود اعلام کرده اند اما هنوز هیچکس آن را تائید نکرده است تیم اسپانیا در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در گروه بی با تیم ملی فوتبال ایران و پرتغال و مراکش هم گروه می باشد. سرمربی برکنار شده اسپانیا تنها در فرودگاه برای تیم اسپانیا آرزوی قهرمانی در جام جهانی را کرده است

سرمربی تیم ملی اسپانیا

قرار بود خولن لوپتگی امروز و بعد از برکناری عجیب از تیم ملی در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت کند

اما به دلایلی نامعلوم این کنفرانس به آینده موکول شد. اما لوپتگی در فرودگاه کراسنودار و در حالیکه آماده

بازگشت به خانه بود، با چهره ای عبوس و عصبانی چند جمله در مورد جدایی از تیم ملی صحبت کرد.

قرار است به جای وی فرناندو هیرو سرمربی موقت لاروخا باشد. و باید گفت وی مدیر فنی تیم ملی اسپانیا می باشد.

.ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#eaeaea; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; text-decoration:none; } .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956:active, .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956 .ctaText { font-weight:bold; color:#34495E; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue008385c0c33f86c3ff1844df6f85956:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

لوپتگی گفت: بسیار ناراحت هستم اما امیدوارم تیم ملی اسپانیا در جام جهانی عملکرد خوبی داشته باشد و بتواند این رقابت ها را فتح کند. ما تیم خوبی بودیم و امید داشتیم که بتوانیم در روسیه ۲۰۱۸ قهرمان شویم.

سرمربی تیم ملی اسپانیا

جولن لوپتگی سرمربی برکنار شده اسپانیا

پیغام من این است؛ ما تیم فوق العاده ای در اختیار داریم و می توانیم جام جهانی را فتح کنیم اما چیز بیشتری نمی توانم بگویم.  تیم ملی اسپانیا در گروه مرگ با پرتغال , مراکش و ایران هم گروه خواهد شد.

جدایی جنجالی خولن لوپتگی از تیم ملی اسپانیا

در حالی که تنها یک روز به شروع جام جهانی باقی مانده بود، لوپتگی روز چهارشنبه از هدایت

تیم ملی اسپانیا اخراج شد. پس از اعلام خبر حضور او روی نیمکت رئال پس از پایان جام جهانی،

مسئولین فدراسیون اسپانیا که به شدت از این موضوع عصبانی بودند

سرمربی تیم ملی اسپانیا

اخراج لوپتگی سرمربی تیم ملی اسپانیا

در نهایت تصمیم گرفتند که او را از هدایت تیم ملی اسپانیا کنار بگذارند. فرناندو هیه رو جانشین او روی

نیمکت اسپانیا شد و حال روبیالس از واکنش بازیکنان به این موضوع ابراز خوشحالی کرد.

ورزش سه