اخبار ویژه

انقلابی‌ها در پارک ارم

انقلابی‌ها در پارک ارم

قرار شد دو نفر از بستگان رو . میانه راه تهران بودیم که با پیامک اطلاع دادند پرواز تاخیر داره. گفتیم از فرصت استفاده کنیم و زمان باقی مونده تا پرواز رو ، بگذرونیم. پارک خلوت بود. کنار موزه پول، فضای خوبی […]


انقلابی‌ها در پارک ارم

قرار شد دو نفر از بستگان رو . میانه راه تهران بودیم که با پیامک اطلاع دادند پرواز تاخیر داره.


گفتیم از فرصت استفاده کنیم و زمان باقی مونده تا پرواز رو ، بگذرونیم. پارک خلوت بود. کنار موزه پول، فضای خوبی بود برای استراحت.

پیاده شدیم، درها رو قفل کردیم و رفتیم پای یکی از درخت‌ها نشستیم. برای این‌که نمناکی چمن اذیت نکنه، رفتم که زیرانداز رو از پشت ماشین بیارم. زیرانداز رو که پهن کردم بیچاره شده بودم. تقریبا یک ساعت زمان داشتم در را باز کنم، وگرنه دوتا مسافر به لطف حواس پرتی من یا باید بی چمدون می‌پریدند یا کلا قید پرواز و پول بلیت رو می‌زدند.

رفتم سراغ نگهبان موزه پول و موضوع رو گفتم، بلکه کسی رو بشناسن که بتونه یه جوری در رو باز کنه. خودش و چندتا از همکاراش اومدن و شروع کردن به ور رفتن با در ماشین. چند دقیقه‌ای که گذشت ماشین خودش رو داد دست . چند کیلومتری اطراف رو گشتیم، ولی پنج‌شنبه بود، اون هم پنج شنبه‌ای که سه روز پیشترش پشت هم تعطیل بوده. ناامید داشتیم برمی‌گشتیم که خبر رسید بالاخره آقای نگهبان و دوستانش در رو باز کردن. حتی حاضر نشد پول بنزین ماشینش رو ازم بگیره.
 

جای خالی روحیه مسئولین دهه شصت