با کشف یک جسد سوخته در مسیر فرودگاه آبادان توسط کارگران شهرداری جست و جو ها برای شناسایی این کودک آغاز شد و با بررسی پرونده کودکان گمشده کارآگاهان این کودک را شناسایی کرده و متوجه شدند او همان کودک ۷ ساله گمشده می باشد اما راز قتل امیرعلی ۷ ساله همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد این کودک چند روز پیش به خواست مادرش برای خرید به سوپر مارکت محله می رود و زمان برگشت به خانه به طرز مرموزی ناپدید می شود هنوز در این رابطه کسی دستگیر نشده است

قتل امیرعلی ۷ ساله

والدین پسر هفت ساله گمشده در سربندر با حضور در پزشکی قانونی با راز تلخ گم شدن فرزندشان مواجه

شدند و حقیقت دردناک قتل فجیع کودکشان روبرو شدند. پانزدهم خرداد امسال جسد سوخته کودکی در اطراف

مسیر فرودگاه آبادان از سوی کارگران شهرداری کشف شد آن ها متوجه شعله‌های آتش در نزدیکی فرودگاه آبادان

می شوند و به محض دیدن جسدی در حال سوختن فورا به نیروهای پلیس اطلاع می دهند.

.u0ea698f2519f374502f29907667b1a35 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35:active, .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0ea698f2519f374502f29907667b1a35:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

بررسی کارشناسان پزشکی قانونی نشان داد جسد مربوط به کودکی هفت ساله است که اول به قتل رسیده و بعد جسدش به آتش کشیده شده است و با این احتمال که جسد کشف شده متعلق به پسر بچه ناپدید شده باشد، تحقیقات ادامه یافت و سرانجام وی همان کودک گمشده بود و این حقیقت تلخ برای خانواده کودک معصوم کشف شد.

قتل امیرعلی 7 ساله

امیر علی ۷ ساله قربانی جنایت جدید علیه کودکان

قتل امیرعلی ۷ ساله و کشف جسد سوخته اش در آبادان

ماموران در جریان بررسی پرونده های کودکان گمشده به پرونده پسر هفت ساله ای به نام امیر علی برخوردند که چند روزی بود در یکی از محله های بندر امام خمینی ( ره) گمشده است.

با احتمال این که جسد سوخته متعلق به این کودک گمشده باشد ،خانواده وی دیروز در پزشکی قانونی حاضر شدند

و با دیدن جسد سوخته کودک معصوم را از روی چهره اش که کامل نسوخته بود، شناسایی کردند.

آفتاب نیوز