بعد از سال ها از جنایت سارقان موتور سوار در بهشت زهرا می گذرد و چون خون بی گناهی که به ناحق ریخته شده باشد روزی دامان قاتلش را می گیرد به طرز باور نکردنی راز جنایت هولناک پسرجوان در هدیه ای که برای دوست دخترش گرفته بود لو رفت و باعث دستگیری قاتلان زن میانسال که به خاطر سرقت کیفش به قتل رسیده بود شد و با روشن شدن گوشی کادوی دختر جوان که از اموال زن میانسال بود این جنایت خونین کشف شد.

جنایت هولناک پسرجوان

رسیدگی به این پرونده از ۲۸فروردین سال ۹۳ با مرگ زن ۵۰ ساله‌ای در پی حمله دزدان کیف قاپ

آغاز شد. کارآگاهان جنایی در جریان تحقیقات دریافتند این زن هنگامی که بر سر مزار یکی از بستگانشان

به بهشت زهرا رفته بود مورد حمله چند سارق جوان قرار گرفته و با ضربه‌ای که دزدان بر

سرش وارد کردند تا کیف و موبایلش را بدزدند کشته شده است.

مدتی گذشت تا اینکه گوشی به سرقت رفته مقتول روشن شد و کارآگاهان باردیابی این گوشی توانستند به سرنخ مهمی دست یابند. گوشی تلفن در اختیار دختر جوانی به نام ملیسا بود که خیلی زود بازداشت شد. وی در جریان بازجویی گفت: این گوشی را دوست پسرم به نام حمید به من هدیه داده است.

جنایت هولناک پسرجوان

جنایت هولناک سارقان موتور سوار

بدین ترتیب حمید دستگیر شد و طولی نکشید که دو همدستش هم بازداشت شدند در ادامه تحقیق مشخص شد حمید و دوستان سارقش با پرسه زنی در بهشت زهرا اموال مردم را به سرقت می‌بردند که دراین میان سه شاکی دیگر نیز پیدا شدند و این سارقان موتور سوار را شناسایی کردند.

.u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44:active, .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u714bb33b17f533a359bbb183e3ab3c44:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

راز جنایت هولناک پسرجوان در هدیه نامزدش

سرانجام حمید و دو دوستش به اتهام قتل عمد زن  ۵۰ساله بازداشت شدند و صبح دیروز برای محاکمه به شعبه

یازدهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی متین راسخ انتقال یافتند. در آغاز جلسه چند تن از اولیای دم مقتول

خواستار قصاص عاملان قتل در بهشت زهرا شدند اما قرار شد فرزندانش که در خارج از کشور و

در انگلیس اقامت دارند به صورت غیابی به طرح شکایت خود اقدام کنند.

در ادامه حمید متهم ردیف اول پای میز محاکمه ایستاد ودر دفاع از خود منکر سرقت از مقتول شد و در باره کشف گوشی زن میانسال فوت شده گفت دوست دخترم این گوشی را از زیر صندلی یک اتوبوس پیدا کرده است و دیگر متهمان هم منکر سرقت و ارتکاب جنایت شدند و اتهامشان را رد کردند.

سپس قضات دادگاه با توجه به اینکه عده‌ای از اولیای دم در دادگاه حضور نداشتند جلسه رسیدگی به این پرونده

را به زمان دیگری موکول کردند.

خبر آنلاین