صفحه اینستاگرامی سریال شهرزاد این عکس را منتشر کرد و نوشت:

دو روز تا پایان “شهرزاد”

تو رو از دور دلم دید اما

نمی دونست چه سرابی دیده

منِ دیوونه چه می دونستم

زندگی برام چه خوابی دیده

 

منبع :بانی فیلم