نصاب متجاوز که برای نصب دیش یک ماهواره به منزل یک خانواده تهرانی مراجعه کرده بود از غفلت مادر خنواده استفاده کرده و با در خواست یک وسیله از پسر بچه خواسته که به پشن بام بیاید تا این مرد آزارگر نقشه شوم خود را عملی کند اما در حین آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌ یکی از همسایه ها شاهد این اقدام کثیف بود و با داد و فریاد مادر پسر نوجوان را از این عمل وحشیانه آگاه می کند و این نصاب شیطان صفت دستگیر و روانه زندان شد

آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌

یک نصاب ماهواره‌ که با استفاده از غفلت مادر و پدری، اقدام به آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌ ای در

تهران کرده بود، به طور اتفاقی دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

ماجرای آزار جنسی این نوجوان حدود ۱۰ روز قبل در محدوده خیابان نبرد اتفاق افتاد و به طور اتفاقی ازسوی

یکی از همسایه‌ها افشا شد. بنابر فیلمی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده است، مرد آزارگر در پشت‌بام

یک ساختمان چند طبقه در تهران و در حال آزار کودکی بود که چند ساختمان آن طرف‌تر یکی از همسایه‌ها

به طور اتفاقی این رفتار غیراخلاقی‌ او را دید و با داد و فریاد او را از ادامه عمل زشت خود منصرف کرد.

.ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989:active, .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ueb9aba1e3b57cd6ccb3c0c2af76d3989:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

مرد آزارگر که گمان نمی‌کرد نقشه شومش دیده شود، مبهوت ماند و در همین هنگام مادر پسر نوجوان که به‌ دنبال فریادهای همسایه به بالکن خانه آمده و از ماجرا با خبر شده بود، با کمک همسایه‌ ها متهم را دستگیر کرد.

آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌

آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌ در پشن بام خانه شان

دقایقی بعد پدر خانواده نیز خود را از محل کار به خانه رساند و هم‌ زمان مأموران کلانتری نبرد که ازسوی همکاران خود در مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در جریان قرار گرفته بودند، در محل حاضر شدند و متهم را دستگیر کردند.

جزئیات آزار جنسی پسر ۱۱ ساله‌ در پشت بام خانه

در تحقیقات اولیه مشخص شد مرد آزارگر نصاب ماهواره‌ای است که ازسوی خانواده کودکِ آزار دیده،

برای تنظیم دیش ماهواره به محل دعوت شده بود، اما در زمان وقوع این عمل ننگین پدر خانواده

در منزل حضور نداشت و مادر و پسر ۱۱ ساله تنها بودند.

در این‌ میان، مرد نصاب به پشت‌بام رفت و پس از دقایقی به بهانه یک وسیله از مادر خواست پسرش را به پشت بام بفرستد و در ادامه نیز نقشه کثیف خود را عملی کرد. به‌ این‌ ترتیب، مرد نصاب که در حین ارتکاب جرم دستگیر شده بود، چاره‌ای جز اعتراف نداشت و پس از آن به کلانتری انتقال یافت تا پس از تکمیل تحقیقات تحویل مرجع قضائی شود.

رکنا