دختر نوجوان فکرش را نمی کرد عفت و آبرویش یک شبه به تاراج برود او که با اعتماد به دوست پسرش به خانه مجردی وی پا گذاشته بود مورد آزار و اذیت دو شیطان صفت قرار گرفته و آن ها با فیلمبرداری از تجاوز وحشیانه خود خواستار سوءاستفاه بیشتر از این دختر شدند

فیلمبرداری از تجاوز وحشیانه

این دختر به افسر نگهبان گفت: مرا با نقشه به یک خانه کشاندند و هنگام آزار و اذیت از من فیلم گرفته اند و مدام مرا تهدید می کنند که آبرویم را خواهند برد.

این دختر ادامه داد: ۱۴ ساله هستم، در یکی از گروه های چت با فردی ۲۶ ساله به نام علی آشنا شدم.

در همان ابتدا، چت کردن با علی برایم یک سرگرمی بود و برای اینکه اوقاتم را بگذرانم با او چت

می کردم، ولی کم کم این نوع گفت وگو روی دیگری به خود گرفت.

آنقدر از نظر احساسی مرا تحریک می کرد که دیگر نتوانستم مقاومت کنم و با او دوست شدم.

در این مدت که با هم دوست بودیم نه تنها نحوه گفت وگویمان عوض شده بود بلکه به خواست

طرفین عکسهایمان را بین هم دیگر رد و بدل می کردیم.

دور از چشم خانواده هایمان هرچند وقت یک بار در خانه علی با هم قرار ملاقات می گذاشتیم.

علی به من قول داد که به خواستگاری ام می آید و به محض اینکه شرایطش مهیا شد با هم

ازدواج می کنیم. همه چیز داشت خوب پیش می رفت تا اینکه بعد از ۱۰ماه دوستی،

یک روز، زنگ زد و گفت بنا به دلایل شخصی دیگر نمی خواهم ادامه دهم.

این حرف برایم سنگین و غیرقابل تحمل بود، او چطور توانست با احساساتم بازی کند و به همین سرعت به این دوستی خاتمه دهد.

دختر ۱۴ ساله فریب خورده در دام سیاه دو متجاوز

“اصلا مگه چه اتفاقی افتاد که یک دفعه منصرف شد؟”، شوک بدی بهم وارد شد چون به او عادت کردم و از طرفی در رویاهایم او را مرد زندگی خودم می دانستم و دل کندن از او برایم سخت بود. علی از من خواسته بود برای آخرین بار همدیگر را ملاقات کنیم و اینطور از هم خداحافظی کنیم. و من هم برای اینکه در این دیدار او را متقاعد کنم که دوستیمان همچنان ادامه داشته باشد این پیشنهاد را پذیرفتم.

.u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693:active, .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6b217c7ed930211b2e19a73c6a9fa693:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

دختر درحالی که گریه امانش را بریده بود، گفت: وقتی سرقرار، که خانه شان بود، رفتم، متوجه شدم علی

به همراه یکی از دوستانش آنجاست، تازه متوجه نقشه کثیفشان شدم ولی دیگر دیر شده بود

و آن اتفاقی که نباید می افتاد، متاسفانه افتاده بود. و ای کاش قصه به همینجا ختم می شد.

آن روز از آن صحنه فیلم گرفتند و این فیلم تهدیدی برای سوءاستفاده های بعدی شده بود…

هیچ وقت تصورش را نمی کردم که اینقدر حیا و آبرویم با دوستی و آشنایی با علی به تاراج برود. ای کاش …

مامور کلانتری  استان چهارمحال و بختیاری بلافاصله پس از دریافت دستور مقام قضایی برای دستگیری متهمان اقدام کردند.

متهمان پس از بازداشت به فیلمبرداری از تجاوز وحشیانه خود اعتراف کردند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای صدور حکم به دادگاه ارسال شد.

فیلمبرداری از تجاوز وحشیانه

فیلمبرداری از تجاوز وحشیانه دو دوست به دختر ۱۴ ساله

نظر کارشناس

در این نوع روابط عاطفی معمولا پسران با دختران طرح دوستی میریزند و این گونه دوستی ها به صورت پنهانی و دور از چشم خانواده ها و آشنایان صورت می گیرد.

به دلیل مخفی بودن این روابط دختر و پسر برای ملاقات یا برقراری ارتباط با یکدیگر انرژی و وقت زیادی به منظور طرح ریزی و فراهم آوردن مقدمات صرف می کنند.

معمولا در این روابط تقریبا تمام پسران به دوست های دختر خود وعده ازدواج می دهند و دختران

نیز در تخیل ازدواج با دوست پسر خود را در ذهن می پرورانند.

و اما از آنجا که این تخیلات برای دوری از اضطراب و نزدیک شدن به هنجارهای جامعه صورت می گیرد

اما در اغلب موارد به دلایل مختلف جامعه عمل نمی پوشد.

همچنین قالبا آشنایی طرفین از طریق چت های اینترنتی، مهمانی های خصوصی، پارک، خیابان و مزاحمت های

تلفنی شروع و بعد از طی مراحلی که دور از چشم خانواده هاست، به در معرض خطر افتادن آبروی دختر منجر می شود.

رکنا