یک دانش آموز ایرانی که در مقطع دبیرستان تحصیل می کرد گراننده یک سایت غیر اخلاقی در شبکه های مجازی بود با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد و دستگاه های دیجیتال وی را نیز کشف و ضبط کردند

دانش آموز ایرانی

یک دانش آموز دبیرستانی که با راه اندازی یکی از معروفترین سایت های تصاویر مستهجن در فضای مجازی جولان می داد دستگیر شد.

کارشناسان پلیس فتا به دنبال رصد های شبانه روزی فضای مجازی به وبسایتی که محتویات مستهجن را بارگذاری

و دائم آن را به روز رسانی می کرد برخورد کرده که شناسایی مدیر آن در دستور کار قرار گرفت.

دستگیری دانش آموز ایرانی به خاطر راه اندازی سایت غیر اخلاقی

در تحقیقات مشخص شد مدیر این وبسایت با انجام اقداماتی حرفه ای قصد پاک کردن رد پای خود را

داشته که این امر شناسایی متهم را دشوار کرده بود. کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و شگردهای

خاص پلیسی متهم که دانش آموزشی دبیرستانی بود را شناسایی و دستگیرد کردند

و تمامی دستگاه های دیجیتال وی را نیز ضبط کردند.

.ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8 { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8:active, .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8 { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8 .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8 .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub923c853d1dcd119c0ab4eac01506ca8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

متهم به واسطه حرفه ای بودن در این کار، ابتدا منکر هر گونه ارتباط خود با پرونده شد ولی پس از رویا رویی با مدارک و مستندات انکار ناپذیر رایانه ای لب به اعتراف گشود.

دانش آموز ایرانی

راه اندازی معروفترین سایت تصاویر مستهجن توسط دانش آموز دبیرستانی

مدیر این سایت مستهجن اعتراف کرد که بدون اطلاع والدین اقدام به ایجاد وبلاگ و بار گذاری عکس های

مستهجن کرده است. پس از تکمیل تحقیقات، متهم به همراه پرونده به مرجع قضایی اعزام و برای

وی قرار کفالت صادر شد .

خانواده های ایرانی همواره باید مراقب نوجوانان خود باشند زیر این سایت ها با روح و روان آنان را هدف قرار داده است باید هوشیار باشند تا خدای نکرده در دام این سایت ها غیر اخلاقی قرار نگیرند

رکنا