به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، میزان تابش مورد استفاده در این تحقیقات معادل حداکثر مجاز تابش این امواج است که در استانداردهای ساخت گوشی‌های تلفن همراه امروزی پیش بینی شده است؛ البته معمولا میزان امواج رادیویی گسیل شده توسط گوشی‌های هوشمند امروزی کمتر از حداکثر مجاز است.

 

این گزارش در دو بخش منتشر شده است که یکی مربوط به نتایج تحقیقات روی موش‌ها و دیگری نتایج تحقیقات روی موش‌های صحرایی است.

 

در این تحقیقات مشخص شد با افزایش میزان امواج رادیویی احتمال تشکیل تومور در بافت اعصاب قلب موش‌های صحرایی نیز افزایش می‌یابد. همچنین در این موش‌های صحرایی الگوی غیرمعمولی از آسیب‌دیدگی بافت قلب قابل مشاهده بود. با وجود این چنین مشکلاتی در موش‌هایی که در معرض تابش امواج رادیویی قرار گرفته بودند، وجود نداشت.

 

انجام این تحقیقات فرآیندی بسیار پیچیده و چالش‌برانگیز بوده اما نتایج به دست آمده، جامع ترین و کامل‌ترین ارزیابی آثار امواج رادیویی را بر سلامت موش‌های صحرایی در اختیار می‌گذارد.

 

علت انجام این تحقیقات با استفاده از امواج رادیویی گوشی‌های تلفن همراه، فراگیری این تجهیزات در بین عموم مردم است. محققان معتقدند میزان امواج رادیویی مورد استفاده در این تحقیقات بسیار بیش از آن چیزی است که مردم در زمان استفاده از گوشی های تلفن همراه در معرض اآن قرار می‌گیرند و با توجه به این که آزمایشات با استفاده از جوندگان انجام گرفته‌اند، نباید نتایج این تحقیقات به انسان‌ها تعمیم داده شود.