اخبار ویژه

برادران عبدولی یکسال محروم شدند / محرومیت ۶ ماهه محبی

برادران عبدولی یکسال محروم شدند / محرومیت ۶ ماهه محبی

به گزارش ، جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت های انتخابی برگزار و آرای آن اعلام شد. ۱- سعید عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه بیست و پنج میلیون ریال جریمه نقدی ۲- […]


برادران عبدولی یکسال محروم شدند / محرومیت ۶ ماهه محبی


به گزارش ، جلسه کمیته انضباطی برای بررسی حواشی رقابت های انتخابی برگزار و آرای آن اعلام شد.۱- سعید عبدولی به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه بیست و پنج میلیون ریال جریمه نقدی


۲- به یکسال محرومیت ( شش ماه قطعی و شش ماه تعلیقی) به همراه پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی


۳- ارشک محبی  شش ماه محرومیت قطعی


۴- سه ماه محرومیت قطعی


۵- سامان عبدولی شش ماه محرومیت ( سه ماه قطعی و سه ماه تعلیقی)


۶- مربی استان مازندران(به دلیل دریافت کارت قرمز) شش ماه محرومیت قطعی


۷- مربی استان فارس شش ماه محرومیت قطعی

ضمنا کمیته انضباطی رای خود در مورد آقای ایمان انصاری با توجه به ضیق وقت جلسه امروز، پس از بررسی در جلسه هفته آینده اعلام می کند.

آرای صادره که با توجه به حواشی ایجاد شده و بعضا سوابق پیشین نامبردگان در کمیته انضباطی اعلام شده است ، طبق ضوابط در کمیته استیناف فدراسیون کشتی قابل تجدید نظر خواهی است.


/2759/