اخبار ویژه
تبلیغات

یادگرفتن یک‌بار تکرار هزار بار

یادگرفتن یک‌بار تکرار هزار بار

 بالا رفتن از پله‌های نردبان در نگاه اول کاری تکرای و شبیه به هم ، به نظر می‌رسد لذا کسی که از پلۀ نردبان بالا می‌رود ، در ظاهر پای او کاری تکراری انجام می‌دهد ، اما آنچه مهم است ، در هر حرکت […]


یادگرفتن یک‌بار تکرار هزار بار
 بالا رفتن از پله‌های نردبان در نگاه اول کاری تکرای و شبیه به هم ، به نظر می‌رسد لذا کسی که از پلۀ نردبان بالا می‌رود ، در ظاهر پای او کاری تکراری انجام می‌دهد ، اما آنچه مهم است ، در هر حرکت گامی به جلو و رو به بالا گذاشته می‌شود . همچنین کسی که برای حفر چاه کلنگ می‌زند ، در ظاهر کاری تکراری می‌کند، ولی در واقع با هرحرکت ، عمق چاه بیشترمی‌شود .


استمرار و تکرار با برنامه ریزی در کار موجب ثمرات خوبی برای انسان خواهد شد ولو در ظاهر انسان فکر می کند که با این کار پیشرفتی حاصل نمی شود .


وقتی به سیره و روش بزرگان نظر می افکنیم ، آنچه مشاهده می‌شود و برای آنها مهم به نظر می‌رسد تکرار و تمرین و تذکرمی‌باشد.

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) بارها فرمود : «» [1] تا رابطۀ قرآن و عترت را در میان مردم محکم سازد .


همچنین ایشان پس از نزول آیۀ « » تا چندماه رسول خدا (صلی الله علیه وآله) هنگام صبح در خانۀ فاطمه زهرا (سلام الله علی)  می‌آمد و می‌فرمود : « الصَّلَاةَ الصَّلَاة » تا به مردم اعلام کند که اهل بیت من همان کسانی هستند که در خانۀ علی و فاطمه (سلام الله علیهما) هستند. [2] یا امیرالمومنین علی(علیه السلام) در روایتی می فرماین


« .» [3]


اینها می تواند درسی بزرگ برای ما محسوب شود که تنها راه پیشرفت تکرار و تمرین و عامل بودن به آنچه را که می دانیم ، می باشد.


برای اصلاح چه در بعد اجتماعی برای فرهنگ سازی و چه در تکرار و تمرین اثرات غیرقابل انکاری دارد.


 


بعد اجتماعی


مشاهده می کنیم گاها در کشور کمپین هایی تشکیل می شود مانند کمپین نه به زباله انداختن ، توجه به بچه‌های کار یا محیط زیست سالم و… درحالی که این موارد مقطعی بوده لذا پاسخگو نمی باشد.


اما اگر بتوانیم گروه ها و تشکیلاتی تشکیل دهیم که با این شعار که نه به ناهنجاری ها بگوییم ، شاید در ابتدا ثمرات این کار کمتر ظاهر شود ولی در آینده با ضمیمه کردن تکرار و استمرار حتما نتیجه‌بخش خواهد بود و این از خصوصیات کارهای فرهنگی بحساب می‌آید.


از جمله گروه هایی که می توانند در بحث فرهنگ سازی مهم به نظر آیند، سینما، تلویزیون، روحانیت، دانشگاه ها و…

لذا آنچه امروز باید برآنها تاکید شود و جای آن در مساله‌ی فرهنگ خالی است این موارد است:


آنچه امروز باید در کسانی که نقش و تاثیرگذار در مساله فرهنگ مانند مسئولین اجرایی تا فضاهای هنری کشور از سینما و تلویزیون تا تئاتر و همچنین منابر روحانیون دارند باید یک صدا به این اضطرار و مسئول بودن نسبت به فرهنگ برسند که دست به دست یکدیگر از یک کار فرهنگی آغاز تا به نتایج خوبی برسند.


یکی از مصادیق مهم در نتیجه بخش بودن کار گروهی در فرهنگ سازی در بعد اجتماعی می توان به را نام برد که با برنامه های تبلیغاتی بسیار زیبا و همچنین نشان دادن برندهای با کیفیت کالاهای ایرانی، ذائقه‌ی خرید کالای ایرانی را در مردم نسبت به کالاهی خارجی تغییر محسوسی داده و در این چند وقت بعد از نام گذاری امسال این تغییر محسوس‌تر احساس می شود ، البته نتیجه این کار را می توان در هماهنگی میان مسئولین و فضای رسانه ای کشور دانست.


 در نیز اصلاح با آغازکارهای کوچک و با تمرین و استمرار برای انسان ملکه می شود مانند آن ضرب المثل مشهور که یاد گرفتن یک بار و تکرار هزار بار…


اینکه بخواهیم کارهای خوب را در فضای خانه و خودمان نهادینه کنیم بهترین روش استمرار و تاکید بر کارهای نیکو است.
خودمان را گول نزنیم


خودمان را توجیه نکنیم


دفتری برای ثبت اشتباهات داشته باشیم و در مقابل قرار دادن تنبیهاتی برای کم کاری ها


دفتری برای ثبت خوبی ها داشته باشیم و در مقابل قرار دادن جایزه هایی برای خوبی ها


مانند بازاریان سود زیان اخلاقی خود را هر روز محاسبه کنیم…


آثار و نتایج بعد از مدتی بسیار مشهود است….

 

1). ابن بابویه، الأمالی (للصدوق)، اعلمى بیروت، چاپ پنجم، 1400ق / 1362ش، ص415، ح15.


2). مجلسى، بحار الأنوار(ط – بیروت)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق، ج35، ص207.


3). قلیل تدوم علیه، أرجی من کثیر مملولٍ منه، نهج‌البلاغ حکمت 278.