مرد معتاد در یکی از روستاها در استان گلستان دختر بچه ۵ ساله ای را ربوده و او را به قتل رسانده بود. مادر سلاله کوچولو داغدار غم بزرگی است که تا عمر دارد او را فراموش نخواهد کرد او تقاضای اشد مجازات را برای این قاتل بی رحم دارد

مادر سلاله کوچولو

سه هفته پیش بود که این دختربچه ۵ ساله به نام سلاله در یکی از روستاهای آق قلا ناپدید شد و پس از جست‌و‌جوی بسیار مأموران جسد این کودک گمشده را در انبار متروک خانه یکی از روستائیان یافتند که قاتل پس از ربودن خفه‌اش کرده بود.

مادر سلاله به پلیس گفت: قاتل مرد معتادی به نام غفور است که در کوچه‌های روستا پرسه می‌زد

و برای اهالی مزاحمت ایجاد می‌کرد. همه مردم روستای گری آق قلا او و خانواده‌اش را می‌شناسند

و دل خوشی از این معتاد ولگرد نداشتند.

چون او دست به آزار و اذیت بچه‌ها و مردم روستا می زد اما هیچوقت خانواده‌ها از ترس آبرو نخواسته

بودند علیه او شکایت کنند. من برای این قاتل بیرحم درخواست قصاص کرده‌ام و باید هر چه زودتر

او را در پای چوبه دار ببینم که طناب را به گردنش می‌اندازند.

این مادر داغدار می‌گوید: چند وقت پیش هم غفور یکی از دختر بچه‌های روستا را ربوده اما او را نکشته بود و خانواده کودک از ترس آبرو شکایتی علیه او نکرده بودند.

مادر سلاله کوچولو

سلاله پنج ساله

حزئیات روز مرگ دختر بچه ار زبان مادر سلاله کوچولو

من روز مرگ سلاله به خانه مادربزرگش رفته بودم و دخترکم را در خانه تنها گذاشتم و سرگرم بازی با عروسک هایش بود.

.uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f:active, .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf13ff6ef3931540f36e40ed648499b9f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

وقتی منزل مادر شوهرم بودم غفور آمد و مثل همیشه ضمن مزاحمت‌هایش پیاپی تقاضای چای کرد که مادرشوهرم به او گفت چای نداریم از اینجا برو و مزاحم نشو، که او هم بعد از کمی مکث راهش را کشید و رفت.

این بانوی ترکمن ادامه داد: بعد از رفتن غفور با دلواپسی به خانه برگشتم و وارد اتاق که شدم،

دیدم از دخترم خبری نیست. به مادرم که در همسایگی ما زندگی می‌کند، گفتم سلاله کجاست؟

گفت که به دنبال تو به خانه مادر بزرگش آمده که به ناگاه دلم چند پاره شد، چون می‌دانستم

غفور در کوچه‌ها پرسه می‌زند شروع به گشتن در کوچه‌ها کردیم تا این‌که با جنازه دختر بیگناهم روبه‌رو شدیم.

به گفته رئیس دادگستری استان گلستان بزودی کیفرخواست علیه قاتل صادر خواهد شد تا در دادگاه محاکمه شود.

رکنا