اخبار ویژه
تبلیغات

رنکینگ برترین فرنگی کاران اعلام شد

رنکینگ برترین فرنگی کاران اعلام شد

به گزارش به نقل از تسنیم، رنکینگ برترین فرنگی کاران ماه جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد که از ایران محمدعلی گرایی، رضا خدری و بهنام مهدی زاده در جمع بهترین ها حضور دارند. 1- اکرم اوزتورک از […]


رنکینگ برترین فرنگی کاران اعلام شد


به گزارش به نقل از تسنیم، رنکینگ برترین فرنگی کاران ماه جهان از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد که از ایران محمدعلی گرایی، رضا خدری و بهنام مهدی زاده در جمع بهترین ها حضور دارند.

1- اکرم اوزتورک از ترکیه با 30 امتیاز


2- رضا خدری از ایران با 24 امتیاز


3- شوتا تاناکورا از ژاپن با 22 امتیاز1- ژولچوبیکوف از قرقیزستان با 36 امتیاز


2- لوئیز سانچز از کوبا با 35 امتیاز


3- سرگی امیلین از روسیه با 27 امتیاز1- آماتوف از قرقیزستان با 30 امتیاز


2- میهای میهوت از رومانی با 28 امتیاز


3- استیگ آندره برگ از نروژ با 26 امتیاز1- اسماعیل بوررو از کوبا با 47 امتیاز


2- علمات کبیسپایف از قزاقستان با 42 امتیاز


3- آرتم سورکوف از روسیه با 32 امتیاز1- بالینت کورپاسی از مجارستان با 42 امتیاز


2- دمیو ژادرایف از قزاقستان با 38 امتیاز


3- آدام کوراک از روسیه با 33 امتیاز1- محمدعلی گرایی از ایران با 38 امتیاز


2- آریل باتیستا از کوبا با 34 امتیاز


3- رومان ولاسوف از روسیه با 34 امتیاز1- دانیل آلکساندروف از بلغارستان با 40 امتیاز


2- لازلو سازبو از مجارستان با 31 امتیاز


3- ماکسیم مانوکیان از ارمنستان با 29 امتیاز1- روبرت کوبیلاشویلی از گرجستان با 33 امتیاز


2- بخان اوزدویف از روسیه با 31 امتیاز


3- دانیل هچاواریا از کوبا با 29 امتیاز1- اورخان نوریف از آذربایجان با 42 امتیاز


2- چنگ ایلدیم از ترکیه با 38 امتیاز


3- خوزه پرز مورا از ونزوئلا با 34 امتیاز1- اسکار پینو از کوبا با 36 امتیاز


2- بهنام مهدی زاده از ایران با 33 امتیاز


3- بالینت لام از مجارستان با 32 امتیاز


4- آلکسیوچ از رومانی با 30 امتیاز


5- رضا کایالپ از ترکیه با 27 امتیاز


/2759/