بسته شدن چشم ها هنگام عطسه کردن تنها و تنها نتیجه نوعی کشیده شدن عصب های سیستم عصبی در بدن ما است. عطسه کردن یک مکانیسم دفاعی طبیعی بدن است و نه تنها بد نیست بلکه عطسه کردن فواید زیادی هم برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی به راه های تنفسی دارد.

در حقیقت وجود یک جسم خارجی به راه های تنفسی و حرکت مژه های موجود در مخاط بینی پیامی را به مغز می رسانند که موجب عطسه می شود، این عکس العمل بیشتر تحت کنترل حس لامسه است تا چشایی.زمانی که عطسه روی می دهد، قفسه سینه شدیداً منقبض می شود، به این ترتیب مقدار زیادی هوا به سرعت از طریق بینی عبور می کند و به این ترتیب به پاک کردن مجاری بینی از مواد خارجی کمک می کند.تا به حال دقت کرده اید که هنگام عطسه، ناخودآگاه چشم هایتان هم بسته می شوند؟ این واکنش محدود به چشم ها نیست و ماهیچه های زیادی در سراسر بدن در زمان عطسه منقبض می شوند. اما چرا؟

عطسه یکی از واکنش های بسیار طبیعی، معمول و در عین حال پر رمز و راز بدن است. حتما شما هم مثل همه، بارها و بارها عطسه را تجربه کرده اید. تا به حال به واکنش های بدنتان در زمان عطسه توجه هم کرده اید؟ مثلا این که وقتی عطسه می کنید، ناخودآگاه چشم هایتان هم بسته می شوند. برای دانشمندان کنجکاو، این همزمانی و دلیل آن یکی از معماهای حل نشده به حساب می آید.

عطسه

عطسه از مسیرهای تنفسی ما در برابر ذرات خارجی محافظت می کند. عطسه واکنشی است که در آن، جریان هوایی با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت از ریه ها به سمت بیرون حرکت می کند و بدین ترتیب، با فشار، ذرات را به بیرون از مسیر تنفسی می راند. (باورتان نمی شود، ولی این عدد کاملا درست است، ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت معادل ۴۴.۵ متر بر ثانیه) اما عطسه تنها به همین حرکت محدود نمی شود و به حرکت های بیشتری در بدن نیاز دارد.

در واقع، وقتی مرکز عطسه در مغز تحریک می شود، فرمان انقباض ماهیچه ها به بخش های متنوعی در سراسر بدن ارسال می شود. ماهیچه هایی هم که حرکت پلک های چشم را کنترل می کنند جزو همین ماهیچه هایی هستند که با تحریک این مرکز مغزی منقبض می شوند.جالب تر این که برخی از افراد حتی هنگام عطسه، اشک هم می ریزند.

اما در حقیقت هیچ کس دلیل آن را دقیقا نمی داند. شاید بدن ما این طور رشد یافته که محافظت از مسیرهای تنفسی را با محافظت از چشم ها مرتبط و همزمان انجام دهد.شاید هم بسته شدن چشم ها هنگام عطسه، تنها و تنها نتیجه نوع کشیده شدن عصب های سیستم عصبی در بدن ما باشد.

در مورد عطسه هنوز معماهای زیادی وجود دارد. مثلا دانشمندان نمی دانند که چرا برخی از مردم در نورهای خیلی روشن عطسه می کنند، یا این که چرا عطسه برای برخی لذت بخش است و برای برخی نیست. 

به هر حال دلیل آن هر چه باشد، عطسه تنها واکنشی است که در اغلب فرهنگ ها، آرزوی سلامتی و عافیت از سوی دیگران را به همراه می آورد.

منبع:نمناک