ترک کردن سیگار روش های مختلفی دارد، بهتراست به جای روش های شیمیایی از درمان های خانگی برای ترک سیگار استفاده کنید. از بین روش های خانگی برای ترک سیگار روشی را انتخاب کنید که برای سلامتیتان نیز مفید باشد.

ترک سیگار با نوشیدن یک لیوان شیر

شیر بعنوان تصفیه کننده بدن می‌توان جلوی امراض بسیار زیان آور سیگار را نیز بگیرد پس بهتر هست گذشته از سیگار شیر بنوشید. یکی از بحران های پیش روی کسانی که به استعمال سیگار یا مواد مخدر اعتیاد داشته اند و در حال ترک مصرف این دخانیات میباشند, این هست که چگونه میتوانند با برنامه ریزی خوراکی مناسب, روزهای بی دردسرتری را پشت سر بگذارند و با تغذیه تندرست, دوران ترک سیگار یا سایر مخدرها را ساده تر سپری کنند. 

محققان دانشگاه دوک می‌گویند سیگاری هایی که یک لیوان شیر گذشته از سیگار کشیدن می‌نوشند, مزه خیلی بدی را هنگام سیگار کشیدن در دهان خودشان احساس میکنند و این مزه ناخوشایند حتی بعد از آخر سیگار هم باقی می‌ماند. پس هر زمان که هوس سیگار کردید, اندکی شیر بنوشید. حتی میتوانید سیگار را به شیر آغشته کنید و بگذارید تا گذشته از روشن کردن خشک شود. این کارها خیلی زود شما را از سیگار متنفر میکند. 

منبع:الو دکتر