بعد از «علیرضا قربانی»، «محمد معتمدی» هم از اجرای سرود تیم ملی انصراف داد

پست اینستاگرامی محمد معتمدی و انصراف وی از اجرای سرود تیم ملی را در این عکس می بینید.

 

منبع :آخرین خبر