خانواده تینا دختر بچه کرجی که سه روز پیش ناپدید شده است از مردم تقاضا دارند اگر کسی از این دختر بچه ۶ ساله خبر دارند یا او را در جایی دیده اند به آن ها خبر دهد این دختر بچه روز پنج شنبه هفته قبل از منل خارج شده و بر نگشته است

تینا دختر بچه کرجی

سرنوشت تینای شش ساله که از روز پنجشنبه گمشده است نامعلوم بوده و به همین دلیل خانواده این بچه از

شما استمداد می جویند که به آنها کمک کنید تا این دختربچه کوچولو پیدا شود. یکی از تماس ها

مربوط به فردی بوده که مدعی شده است این دختربچه را در مهمانخانه ای در قرچک دیده است.

روز چهارشنبه بود که تینا کوچولو به خانه پدربزرگش می رود. پدر و مادر این دختر کوچولو سالها پیش جدا

شده اند و مادر او خیلی وقت است که از او حتی سراغی نگرفته است. این دختربچه تنها به دلیل

اینکه روز چهارشنبه پدرش برای درمان به بیمارستان رفته بود شب را در خانه پدربزرگش

در همان حوالی خانه پدری می رود.

تینا دختر بچه کرجی

تینا دختر بچه ۶ ساله گمشده

پدر تینا به ما می گوید: من خیلی برایش دلتنگ شدم و به همین دلیل با پدرم تماس گرفتم که دختر کوچولویم را به خانه ام بفرستد. او نیز همین کار را کرد و بعد از آن دیگر او را ندیده ایم.

.u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e { padding:0px; margin: 0; :1em!important; :1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; :#ECF0F1; border:0!important; :4px solid #e6e6e6!important; : 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e:active, .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e { transition: 250ms; webkit-transition: 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e .ctaText { font-weight:bold; color:#000000; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e .postTitle { color:#C0392B; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u717feb7ee739dc0bf285a5137fcd801e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

 

جستجو ها برای یافتن تینا دختر بچه کرجی

او در زمینه جست و جویش نیز توضیح می دهد: وقتی با پدرم تماس گرفتم و متوجه شدم از او هیچ

خبری ندارد به همین دلیل به گشتن و جست و جو پرداختم. هیچ خبری از تینا نشد تا اینکه

به کلانتری رفتم و گمشدن او را ثبت کردم.

این اتفاق در کمالشهر کرج رخ داده و با این وجود تنها یک نفر با پدر تینا تماس گرفته و از دیدن او در یک مسافرخانه در قرچک خبر داده است. تلاش های پلیس برای جستن این دختربچه ادامه دارد و بنابر گزارش خبرنگار ما کسانی که از سرنوشت این دختر کوچولو اطلاعی دارند می توانند با شماره ۰۲۶۳۴۷۱۱۰۰۸۰ و ۰۹۱۹۵۰۶۹۸۶۰ تماس بگیرند.

رکنا