اخبار ویژه
تبلیغات

یارانه فروردین امشب واریز می شود

یارانه فروردین امشب واریز می شود

به گزارش ، براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری، ساعت‌‌۲۴‌امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. طبق اعلام این سازمان، مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه […]


یارانه فروردین امشب واریز می شود


به گزارش ، براساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری، ساعت‌‌۲۴‌امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

طبق اعلام این سازمان، مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشمولان دریافت یارانه نقدی همانند ماه های گذشته‌۴۵۵‌هزار ریال است.

با پرداخت هشتاد و پنجمین یارانه نقدی در آخرین روزهای اسفند، مبلغ یارانه‌ای که تاکنون به هر ایرانی رسیده،‌۳‌میلیون و‌۸۶۷‌هزار و‌۵۰۰‌تومان است.


/۲۷۵۹/