پارک ملی دریاچه گالا در استان ادیرنه ترکیه که در میان مهم ترین مسیرهای مهاجرت پرندگان واقع شده٬ امسال میزبان هزاران فلامینگو است.

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

اخبار,اخبارگوناگون, فلامینگو

 

 

 

خبرآنلاین