تره را پس از شستن و خشك كردن، ساطوري خرد كرده و در يك ظرف گود ميريزيم. تخممرغها را دانه دانه شكسته و به همراه آرد، نمك، فلفل و جوش شيرين به مواد افزوده و خوب هم ميزنيم.

درون تابه روغن ريخته و مايه كوكو را در آن ميريزيم. پس از آن كه يك طرف سرخ شد، برميگردانيم تا طرف ديگر نيز سرخ شود. هنگام سرو، به چهار قسمت تقسيم كرده و برش ميزنيم.