سيرها را له كرده و با زنجبيل در وك ميريزيم. وقتي تابه كاملا داغ شد، روغن كنجد و چيلي را افزوده و هم ميزنيم. پوست ليمو را رنده كرده و به همراه آب ليموترش به مواد اضافه ميكنيم. سويا سس و شكر را هم افزوده و يك دقيقه ديگر مواد را تفت ميدهيم، سپس استاك را ميريزيم. پيازها را خرد كرده و به مواد اضافه ميكنيم. كدوها را ورقه كرده و به مواد در حال جوش افزوده، در وك را ميگذاريم تا مواد به مدت سه دقيقه با حرارت زياد بپزد، سپس نودل را افزوده و حرارت را خاموش ميكنيم. پس از 10 دقيقه سوپ را به همراه پنير و گشنيز سرو ميكنيم.