آرد را در كاسهاي الك كرده و به آن نمك و فلفل ميافزاييم. نيمي از شير را افزوده، تخممرغ و سس پستو را اضافه كرده و هم ميزنيم تا به صورت خمير درآيد. مابقي شير را افزوده، خوب مخلوط ميكنيم.

مواد را به مدت 15 دقيقه در يخچال قرار داده، سپس روغن را به آن اضافه كرده و هم ميزنيم. تابهاي را روي حرارت قرار داده و كمي روغن در آن ميريزيم. از مخلوط پنكيك با قاشق داخل تابه ريخته، وقتي روي آنها حباب داد، برميگردانيم تا سمت ديگر آن نيز بپزد.

هنگام سرو، پنكيكها را روي ظرف سرو قرار داده و با قاشق پنير خامهاي نرم شده گذاشته، تكهاي از سالامي (پروتئين دلخواه)، گردو و برگ ريحان روي آن ميگذاريم.