كلم بروكلي را به ترتيب زير بخارپز ميكنيم. در ظرف مناسبي آب ريخته، روي حرارت قرار داده و يك آبكش مناسب روي آن ميگذاريم و بروكليهای خرد شده را در آبكش ميريزيم. 10- 15 دقيقه زمان ميدهيم تا كاملا بخارپز شود. يا در قابلمه مناسبي آب ريخته، يك قاشق چايخوري نمك به آن اضافه كرده و زماني كه به جوش آمد، بروكلي خرد شده را به مدت يك دقيقه در اين آبجوش ميپزيم، سپس در صافي ميريزيم. با اين دو روش بروكلي كاملا سبز ميماند و پخته ميشود. در ظرف مناسبي روغن زيتون، آب نارنج، نمك و فلفل را با هم مخلوط ميكنيم. جوانه ماش، گوجهفرنگي فيله و نگيني خرد شده، پنير ريكوتا، لوبيا قرمز و بروكلي را به مواد بالا اضافه كرده و كاملا مخلوط ميكنيم. يك عدد تخممرغ را رنده كرده، به مواد اضافه ميكنيم و تخممرغ ديگر را براي تزيين استفاده مينماييم.

سالاد را در ظرف دلخواه كشيده و سه ساعت در يخچال قرار ميدهيم تا كاملا خنك شود.