گندم، پياز و روغن را در قابلمه ریخته و كمي تفت ميدهيم. بعد آب را روي آن ريخته و به مدت سه ساعت ميپزيم. وقتي گندمها پخت، آب آش تقريبا به نصف ميرسد كه در اين زمان وقت افزودن تمام مواد به جز آلبالوست. پس از افزودن مواد، آش را هم ميزنيم، از اين زمان بايد نيم ساعت ديگر به آش حرارت دهيم و هرازگاهي آن را هم بزنيم. آلبالوها را سه تا چهار دقيقه قبل از سرو اضافه ميكنيم.