سينهمرغ را به تكههاي دلخواه خرد كرده، با سير رنده شده و مقدار كمي نمك و يك قاشق غذاخوري روغن زيتون مزهدار ميكنيم و پس از دو ساعت تكههاي مرغ را در سيني گريل داغ شده كه با يك قاشق روغن زيتون چرب كردهايم، قرار ميدهيم تا گريل شود. فلفل دلمهايهاي رنگي را برش داده و در سيني گريل سرخ ميكنيم. قارچهای برش خورده را نیز به همین ترتیب گریل مینماییم. پنير گودا را نيز برش داده و در ظرف تكههاي مرغ و فلفل دلمهاي قرار ميدهيم.