اخبار ویژه

گزارش تصویری / شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی

گزارش تصویری / شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،امنیتی و ایمنی(ایپاس)، از 24 الی 27مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) دایر است. $(document).ready(function() { $(“.fancy”).fancybox({ “loop” : false }); }); * برای مشاهده در اندازه بزرگتر ، روی تصاویر […]


گزارش تصویری / شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی امنیتی
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی،امنیتی و ایمنی(ایپاس)، از 24 الی 27مهرماه در مصلی امام خمینی (ره) دایر است.$(document).ready(function() {

$(“.fancy”).fancybox({
“loop” : false
});


});


* برای مشاهده در اندازه بزرگتر ، روی تصاویر کلیک کنید *


 


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


 نمایشگاه پلیس  نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس  نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس  نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس


نمایشگاه پلیس نمایشگاه پلیس
عکس : زینب اسعدی

/117/